На средби со граѓаните, градоначалникот ќе го планира Буџетот за 2020 година

1

Градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев од понеделник, 11.11.2019 година започнува со посета на населените места и  средби со граѓаните, заради планирање на Буџетот за наредната 2020 година.

„Непосредните средби со граѓаните во нивните места се најдобар начин да се слушнат нивните предлози,  барања и потреби, бидејќи тие самите најдобро знаат што им е најнепходно и приоритетно во дадениот момент.  Сметам дека ова е најтранспарентен начин и воедно можност да ги слушнеме нивните барања и предлози како би можеле истите да ги преточиме во Програми  кои како составен дел на Буџетот за наредната 2020 година ќе му ги предложиме на Советот“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, најавувајќи го планирањето на општинскиот  Буџет  за наредната година.

Првата средба е планирана за во понеделник, 11.11.2019 со почеток во 19.00 часот во населеното место Дукатино. Во истиот ден, со почеток во 20.30 ќе се одржи средбата во населеното место Радичево.

Во вторник на 12.11.2019 ќе се одржат средби во Чанаклија со почеток во 19.00 часот и во Нова Маала, со почеток во 20.30 часот. Наредниот ден, среда, 13.11.2019 со почеток во 19.00 часот ќе биде средбата со жителите од населеното место Добрашинци а во 20,30 часот во Висока Маала. На 14.11.2019 (четврток) ќе се одржат средби  во населените места Едрениково, во 19,00 часот и Седларци во 20,30 часот. Во петок, 15.11.2019 година градоначалникот ќе ги посети населените места Владевци и Сушево.  Во Владевци средбата ќе започне  во 19,00 часот а во Сушево во 20,30 часот.  Средбите со граѓаните во населените места Ангелци и Градашорци се планирани за во сабота, 16.11.2019 година и тоа за Ангелци со почеток во 19,00 часот а за Градшорци во 20,30 часот.

Според календарот на активности, средбите со граѓаните планирано е да завршат во понеделник, 18.11.2019 година. Со почеток во 19,30 градоначалникот ќе одржи средба со ѓителите на Пиперево а со почеток во 20,30 со жителите на Василево.

Сите средби ќе се одржуваат во просториите на училиштата.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail