Спортската сала во Нова Маала е готова

naslov

Населеното место Нова Маала доби своја спортска сала. Општина Василево деновиве заврши со реконструкцијата  и адаптацијата  на Домот на културата  во Нова Маала во спортска сала. Постојниот,  руиниран објект на поранешниот   Дом на културата е адаптиран во спортска сала за потребита на учениците од ООУ „Атанас Нивичански“ како и за сите вљубеници во спортот од Нова Маала и соседните населени места.    Реализацијата на проектот се одвиваше во две фази. Во првата завршени се градежните активности  како што се рушење на распаднатите и нефункционални  делови од објектот, отстранување на столаријата, подовите , кровот како и изведување на бетонски и ѕидарски работи и поставување на кровна конструкција. Средствата за оваа фаза во износ од околу 2,5 милиони денари  се обезбедени од Буџетот на општина Василево. За втората фаза во која комплетно се завршени сите активности во делот на адаптација и внатрешно уредување и опремување на објектот, средствата во износ од околу 1 700 000 денари, општина Василево ги обезбеди од БРР,  Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година,  Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.

„Временски  реализацијата на овој проект траеше повеќе од две години токму поради висината на Буџетот и изворите и начините на неговото обезбедување. Но крајниот резултат е она најбитното. Целта беше учениците од ООУ „Атанас Нивичански“  да добијат своја спортска сала во која ќе може да ги изведуваат часовите по спорт и физичко образование, а истовремено и жителите од Нова Маала и околните населени места да добијат простор но кој ќе може да спортуваат“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев по повод завршувањето на реконструкцијата  и адаптацијата  на Домот на културата  во Нова Маала во спортска сала.

Објектот е  лоцирана во дворот на ООУ „Атанас Нивичански“.

1

2

3

4

DSC_0843

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail