Соопштенија

ИЗВЕСТУВАЊЕ од ЈПКД „Турија“, Василево за подигање на сметот во индустриската зона

kontenjeri

ЈПКД „Турија“ од  Василево ги известува правните лица  од Индустриската зона, со кои има склучено Договор за подигање на сметот,  дека наместо во понеделник,12.10.2020 година,  сметот ќе им биде подигнат во сабота на  10.10.2020 година. Промента се однесува само за наведениот  термин, а  причината е  што  понеделник, 12.10 2020 година е неработен ден.

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за надградба на локални улици во село Градошорци и во Василево поред канал , во Општина Василево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

На линковите во продолжение е документцијата која се однесува на  проектот за надградба на локални улици во село Градошорци и  во Василево поред канал , во Општина Василево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ. ESMP Checklist_ Project Vasilevo_ENG_25.09.20_SPA-converted ESMP Checklist_ Project Vasilevo_МК_9.9.20_SPA-converted Formular za komentari na dokument za Vasilevo Izvestuvanje za dostapnost…

Continue reading

Четврто прскање против возрасни комарци по земјен пат

komarec

Се известуваат сите граѓани на 10-те општини во Југоисточниот плански регион, доколку има поволни временски услови ќе се изврши четврто прскање против возрасни комарци, со следниот распоред: На 30.09.2020 година (среда), во период од 16 до 18 часот во општините Конче, Радовиш, Василево, Струмица и На 01.10.2020 година (четврток), во период од 16 до 18…

Continue reading

Јавна расправа/видеоконсултација План за управување со животната средина

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево, согласно законската регулатива,  а за потребите за реализација на Проектот: Надградба на пат кој ги поврзува н.м Ново Владевци и н.м Старо Владевци, повикува на Јавна расправа/видеоконсултација  по  Планот за управување со животната средина и  социјални аспекти. Целокупната документација е на линковите во продолжение: Известување за јавна расправа Дневен ред за јавна расправа…

Continue reading

И З В Е С Т У В А Њ Е за граѓаните на Едрениково

1

Се известуваат граѓаните на с. Едрениково да дојдат во просториите на Комуналното претпријатие „Турија“ во Василево, за да склучат договори за приклучок кон канализационата мрежа. Според Одлука на Советот приклучувањето е задолжително за сите домаќинства. Цената за приклучок изнесува 14.000 денари. Може при склучување на Договорот да се платат најмалку 7.000 денари, а останатите 7.000…

Continue reading

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета за  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи  на м.в Гладно Поле, КО Градашорци и КО Василево, изработен од Агенција за планирање на просторот, со техкички број   Е 0217. Целото Соопштение моше да го видите во линкот…

Continue reading

Известување за трето прскање против возрасни комарци по земјен пат

komarec

Се известуваат граѓаните од општините Струмица, Василево и Радовиш дека третото прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 31.08.2020 година и 01.09.2020 година, со следниот распоред: На 31.08.2020 година (Понеделник), во период од 20.00 до 02.00 часот во општините Струмица и Василево; На 01.09.2020 година (Вторник), во период од 20.00 до 02.00 часот во…

Continue reading

Известување од ЈПКД „Турија“, Василево за подигање на сметот

2222222222222

ЈПКД „Турија“ од  Василево ги известува жителите на населените места Градашорци и Василево дека, оваа недела, ќе има промена во распоредот за подигање на комуналниот отпад од домаќинствата во овие две населени места. Во населеното место Василево сметот ќе биде подигнат во четврток, 27.08.2020 година, а Во населеното место Градашорци, сметот ќе биде подигнат во…

Continue reading

Второ прскање против возрасни комарци по земјен пат

komarec

Се известуваат граѓаните на општина Василево дека на ден 22.07.2020 година (среда), во период од 19.00 до 02.00 ќе биде извршено второто прскање против возрасни комарци по земјен пат.  Во истиот период ќе биде извршено прскање и во општините Конче, Радовиш, и Струмица, додека на 23.06.2020 година (четврток), во период од 19.00 до 02.00 часот  ќе…

Continue reading

Во среда прво прскање против возрасни комарци по земјен пат

komarec

Се известуваат граѓаните на општина Василево дека на ден 24.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 ќе биде извршено првото прскање против возрасни комарци по земјен пат.  Во истиот период ќе биде извршено прскање и во општините Конче, Радовиш, Ново Село, Босилово и Струмица, додека на 25.06.2020 година (четврток), во период од 19.00…

Continue reading