Известување за консултации со јавност за УПВНМ с.Градошорци

Општина Василево ги известува правните и физичките лица дека се организира консултација со јавноста по Нацрт -извештајот на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина за УПВНМ с. Градошорци, измена и дополнување , општина Василево.

img555

 

 

SEA – NACRT

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail