Реконструкција на одводен канал во с. Сушево

naslov

Општина Василево во соработка со ЈПКД„Турија“, Василево изврши санација и реконструкција на одводниот канал за атмосферски води во с. Сушево. Во должина од 40 метри поставени се пластични цеви во кои ќе се слеваат атмосферските води од планината и истите ќе се влеваат во неодамна изградениот канал на Сушевкиот порој кој се протега по должината на целото село. Со овој зафат се спречувааат сите евентуални оштетувања на главниот канал до кои би дошло во услови на поројни и обилни врнежи.

„Општна Василево заедно со Комуналното претпријатие „Турија“, секогаш е подготвена на лице место да ги решава настанатите проблеми и се разбира доколку жителите на Сушево идентификуваат и други вакви или слични состојби, веднаш ќе се излезе на терен и ќе бидат преземени сите неопходни мерки“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, кој на лице место ги следеше активностите.

2 12

3 4

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail