Оглас за одобрување на возни редови

O-horz

Општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село, објавуваат оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на четирите општини: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село. Огласот трае 30 дена од денот на објавувањето.

Комплетниот оглас може да се погледне овде: Оглас за возни редови

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail