Започна реконструкцијата на Домот на културата во Василево

naslov

Градежната компанија Портланд –ОПЦ, ДООЕЛ, Струмица, која на неодамна завршениот тендер достави најповолна понуда, ги започна активностите за реконструкција на Домот на културата во населеното место Василево. Согласно Договорот вкупната вредност на оваа инвестиција изнесува околу 13,5 милиони денари од кои 10 000 000 денари се обезбедени од Владата на РСМакедонија и Бирото за регионален развој, а останатите општината ги обезбеди од сопствените извори на приходи.

Согласно договорениот рок за изведба, сите активности треба да бидат комплетно завршени за 120 дена и реновираниот Дом на културата да биде готов до крајот на декември оваа година.

Реконструкцијата опфаќа: обнова на ѕидовите, нова фасада, нов кров, изградба на нова бина, поставување на нови подови како и комплетна промена на целокупната столарија.

Со реконструкцијата на овој објект, граѓаните на населеното место Василево ќе добијат современ и функционален објект со две сали во кои ќе можат да се одржуваат повеќе видови настани од различен карактер, а воедно и Советот на општина Василево ќе има пристојна сала во која ќе ги одржува своите седници.

1

6

7

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail