Постапка на ажурирање на податоците во катастарот на недвижности 16.2.2015

е-Даноци-2

      Врз основа на член 57 и член 211 од Законот за катастар на недвижности и Законот за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл.весник на РМ“ бр.55/2013, „Сл.весник на РМ“ бр.115/14 од 30.07 2014 и „Сл.весник на РМ“ бр.41/14 од 24.04.2014 година) Агенцијата за катастар на недвижности го објавува следново

СООПШТЕНИЕ

       Се известуваат носителите на правата на недвижности кои останале со незапишани права во катастарските општини Нивичино и Кушкулија, општина Струмица, дека отпочнуваме со постапка на ажурирање на податоците во катастарот на недвижности. Носителите на правата во периодот од 16 февруари до 31 март 2015 година, од 8,30 до 15,00 часот, во просториите на подрачното одделение за катастар на недвижности во Струмица, ул. Ленинова бб, потребно е да поднесат пријава за ажурирање за податоците на недвижностите.

    Пријавата во електронска форма можат да ја подигнат од официјалната веб страница на Агенцијата www.katastar.gov.mk и електронски да ја достават на имејл адресата d.simevska@katastar.gov.mk.

     За дополнителни информации можете да се обратите и на телефонскиот број на подрачното пдделение за катастар на недвижности Струмица 034 323 601.

Агенција за катастар на недвижности СКОПЈЕ

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail