Советот на општина одржа Вонредната седница

DSC_0693_1280x851

Денес,  на вонредна седница, Советот на општина Василево  донесе Одлуката со која го одобрува Извештајот за  вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со 30.09. 2018 година, а кои ќе се финансираат со средствата добиени од Владата на РСМакедонија како финансиска поддршка за таа намена.

Едногласно беше усвоена и предлог-одклуката за измена на распоредот на средствата на  Буџетот на општина Василево за 2019 година и истата се однесува на преманена  буџетските средства во рамките на една од програмите, т.е во програмата А30 – подмирување на доспеани а ненаплатени обврски.

DSC_0695_1280x851

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail