Sala na Sovet

Дневен ред за 45-та седница на Советот на општина Василево

На 31.05.2021 година  (понеделник), со почеток во 12,00 часот,  Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 45-та Седница. За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Стручно мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на општина Василево;
  2. Предлог-акционен план за ставање под контрола на вектор преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во општина Василево;
  3. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Фазан“, Василево;
  4. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Горан Коцев од с. Едрениково.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail