Општина Василево потпиша Меморандум со Националната федерација на фармери

1

Градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев и претставник на Националната федерација на фармери (НФФ), потпишаа Меморандум за соработка со кој се дефинира спроведувањето на проектот From Disability to Foodability кој НФФ ќе го имплементитра во општина Василево. Во рамките на овој проект во општина Василево ќе биде изградено детско инклузивно игралиште опремено со сите потребни реквизити. Игралиштето  ќе придонесе во развојот на инклузивниот образовен систем. Проектот „From Disability to FoodAbility има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на лицата со попреченост – деца и возрасни со интелектуална и физичка попреченост и нивните семејства кои живеат во руралните области. Предвидените проектни активности ќе придонесат за социјално и економско зајакнување на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области преку инфраструктурни интервенции и прилагодувања во начинот на производство на храна како што се пластениците и градините за производство на зеленчук. Проектот е финансиран од Шведската организација за развој.

2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail