Дневен ред за 46-та седница на Советот на општина Василево

Sala na Sovet

На ден 30.06.2021 година(среда) со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 46-та седница. За работа на Седницата предложен е следниот двевен ред:

  1. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Југоисточниот плански регион број 07-2510/1 од 28.12.2007 година;
  2. Донесување на Одлука по Барање за финасиски средства поднесено од Кралев Борче, с. Василево;
  3. Донесување на Одлука по Барање за финасиски средства поднесено од Стојанов Дарко од с. Ангелци.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail